2. Chia sẻ TẤT TẦN TẬT kinh nghiệm bảo vệ, giải trình khi thanh tra thuế

    CHIA SẺ TẤT TẦN TẬT KINH NGHIỆM BẢO VỆ, GIẢI TRÌNH KHI THANH TRA THUẾ

    CHIA SẺ TẤT TẦN TẬT KINH NGHIỆM BẢO VỆ, GIẢI TRÌNH KHI THANH TRA THUẾ

    Như bạn đã biết, các doanh nghiệp đều phải trải qua quá trình Quyết toán thuế với Cơ quan thuế, có những doanh nghiệp nhanh thì 2 năm quyết toán thuế một lần, còn bình thường thì 3 năm, 4 năm hoặc 5 năm mới quyết toán thuế một lần.Có rất nhiều bạn luôn cảm thấy hoang mang, lo lắng khi nhận được quyết định kiểm tra thuế của Cơ quan thuế, bởi:❌ Bạn thiếu, và yếu về kỹ năng Rà soát số liệu … Đọc Thêm