Tiền lương - Bảo hiểm

    CHIA SẺ BẢNG LƯƠNG MẪU CÓ PHỤ CẤP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

    CHIA SẺ BẢNG LƯƠNG MẪU CÓ PHỤ CẤP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

    ĐAM MÊ KẾ TOÁN chia sẻ cho các bạn bảng lương mẫu. Trong bảng lương có thiết kế Phụ cấp đánh giá kết quảcông việc, một khoản phụ cấp thuộc đối tượng KHÔNG PHẢI TÍNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.Các bạn tải bảng lương về tham khảo và xây dựng cho phù hợp với Doanh nghiệp mình nhé. TẢI BẢNG LƯƠNG THAM KHẢO TẠI ĐÂY Hãy bấm theo dõi trang PAGE ĐAM MÊ KẾ TOÁN để thường xuyên nhận được những chia sẻ … Đọc Thêm