Hướng dẫn DN gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng COVID

Năm 2019, sẽ là một năm đáng nhớ với cả thế, cả thế giới đều chú ý đến cô ấy, đi đâu, làm gì, người ta cũng bàn tán về cô ấy. Không xinh như hoa hậu, không nóng bỏng như người mẫu, không giỏi như thần đồng, nhưng cô ấy vẫn khiến bao người phải thổn thức. Và, cô ấy đã để lại cho thế giới những điều rất bất ngờ, những điều cô ấy làm cho thế giới, sẽ rất khó có ai có thể làm được. Và…..cô ấy chính là cô vy.

Nhằm hỗ trợ các DN chịu ảnh hưởng của Cô vy, chính phủ đã chính thức ban hành nghị định 41/2020 về việc gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất. Cụ thể

– Đối tượng áp dụng:

+ Có 5 nhóm đối tượng, chi tiết tại điều 2 của nghị định

– Gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất:

+ Nghị định cho phép gia hạn thời gian nộp thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3-6 năm nay (trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý I, II (trường hợp kê khai theo quý). Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định.

==> Như vậy, số thuế GTGT phải nộp của tháng 3 sẽ được hoãn đến ngày 20/9, trong khi số thuế tháng 6 hạn cuối để nộp là ngày 20/12. Số thuế GTGT phải nộp của quý 1 sẽ là 30/09, và của quý 2 sẽ là 30/12

+ Với nhóm thuế TNDN, các khoản thuế phải nộp theo quyết toán năm 2019 và số thuế tạm nộp của quý I, II năm nay sẽ được gia hạn thêm 5 tháng. Trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế TNDN phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách thì doanh nghiệp được bù trừ với số phải nộp của các loại thuế khác.

==> Như vậy, số thuế TNDN phải nộp của kỳ quyết toán năm 2019 sẽ được hoãn đến ngày 30/08.

+ Đối với thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, giày nam cao cấp hàng hiệu cá nhân kinh doanh, thời hạn cuối cùng phải nộp được gia hạn đến ngày 31/12.

+ Các khoản tiền thuê đất cũng được chấp thuận gia hạn 5 tháng kể từ ngày 31/5.

+ Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau nhưng có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc diện được gia hạn thì toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp đều được gia hạn.

– Trình tự, thủ tục gia hạn: 

+ Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi giấy đề nghị theo quy định tại Nghị định này giày tây hermes (có mẫu ban hành kèm theo) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Giấy đề nghị sẽ được gửi cùng cùng thời điểm nộp Tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo tháng (hoặc theo quý), chậm nhất là ngày 30/7.

+ Nếu gửi sau ngày 30/7 người nộp thuế sẽ không được gia hạn theo Nghị định. Trường hợp người nộp thuế gửi giấy đề nghị sau ngày hết hạn nộp tờ khai thuế GTGT, nhưng trước ngày 30/7 thì vẫn được gia hạn nộp thuế.

– Hiệu lực thi hành: 

+ Nghị định có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 8/4.

TẢI NGHỊ ĐỊNH TẠI ĐÂY

 

Bài Viết Liên Quan