TÁCH CHI TRẢ THU NHẬP NHIỀU LẦN TRONG THÁNG ĐỂ “NÉ” THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Ông Cương ký hợp đồng lao động thời vụ 2 tháng tại Công ty A, mức lương Ông Cương được hưởng là 4 triệu. Do ông Cương chưa có MST TNCN nên không thể làm được bản cam kết. Và để không khấu trừ thuế TNCN của ông Cương là 10%, nên kế toán đã trả lương cho ông Cương theo tuần, mỗi tuần trả 1.000.000đ < 2.000.000 theo từng lần chi trả, nên không bị khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điểm i khoản 1 điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC. Khi CQT vào kiểm tra, truy thu toàn bộ thuế TNCN của ông Cương theo mức khấu trừ 10% bởi tổng thu nhập của ông Cương trong tháng là 4tr, vượt trên mức 2tr nên phải khấu trừ 10% è CQT truy thu đúng hay sai ?

Hãy đưa ra quan điểm của bạn về vấn đề này, và tham khảo quan điểm của ĐAM MÊ KẾ TOÁN tại VIDEO đính kèm nhé, để chúng ta cùng thảo luận, cùng học hỏi.

Và đây cũng là một trong 50 VIDEO của khóa học ONLINE: TRỌN BỘ KỸ THUẬT QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN. Bạn chưa thật sự nắm chắc kiến thức về Quyết toán thuế TNCN thì đây chính là một khóa học dành cho bạn, chỉ với 299k bạn có ngay khóa học trong tay – MUA MỘT LẦN – HỌC TRỌN ĐỜI – HỌC MỌI LÚC MỌI NƠI. 

Chi tiết khóa học và đăng ký tham gia TẠI ĐÂY

VIDEO quan điểm của ĐAM MÊ KẾ TOÁN về tình huống này, các bạn nhé.

hinh-anh-dia-chi-cong-ty_dam-me-ke-toan

DICH VU DAM ME KE TOAN

Semi-automatic espresso machines provide a balance between manual and automatic espresso machines. They offer the convenience of automatic machines with the ability to customize the brewing process like a manual machine. In this blog, we will be discussing the best semi automatic espresso machine and answering some frequently asked questions to help you make a well-informed decision.
What is a semi-automatic espresso machine?
A semi-automatic espresso machine is a type of espresso machine that allows for some control over the brewing process while still providing the convenience of an automatic machine.
What should I look for in a semi-automatic espresso machine?
Consider factors such as the machine’s build quality, boiler size, and the type of portafilter it uses. A well-designed machine will result in consistent and quality espresso shots.
Can I make lattes and cappuccinos with a semi-automatic espresso machine?
Yes, a semi-automatic espresso machine can be used to make lattes and cappuccinos with the use of a steam wand and milk frother.
Conclusion:
A semi-automatic espresso machine provides the perfect balance between manual and automatic espresso machines. When choosing a semi-automatic espresso machine, consider factors such as build quality, boiler size, and the type of portafilter it uses. With the right machine and some barista skills, you can enjoy a truly unique and personalized cup of espresso. Invest in a quality semi-automatic espresso machine and experience the art of espresso-making. Visit our website Queen’s Bowl.

Bài Viết Liên Quan