TRẮC NGHIỆM TÌNH HUỐNG THỰC TẾ VỀ HÓA ĐƠN

Hóa đơn là chứng từ hợp pháp để ghi nhận thuế GTGT đầu vào

Hóa đơn là chứng từ hợp pháp để ghi nhận chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Hóa đơn là chứng từ hợp pháp để Hạch toán, lên sổ, lên BCTC

Có thể nói, hóa đơn là chứng từ quan trọng nhất của kế toán. Vậy nên kế toán cần hạn chế những sai sót về hóa đơn, để tránh những hệ lụy sau này.

Và để hạn chế những sai sót đó, mời các bạn cùng làm một vài tình huống trắc nghiệm về hóa đơn để TEST lại kiến thức, cũng như trao dồi thêm, ôn luyện thêm, tích lũy thêm kiến thức về hóa đơn.

Đây là 20 trong 62 câu trắc nghiệm tình huống thực tế về hóa đơn được trích ra từ Nội dung của khóa học Tổng hợp đặc biệt – HỌC NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ HỌC. Bạn nào quan tâm đến khóa học có thể xem chi tiết về khóa học TẠI ĐÂY để có chi tiết về chương trình học, thời gian học, và học phí. Khóa học giai giảng liên tục.

 

Câu 6: Năm 2016, ĐAM MÊ KẾ TOÁN in hóa đơn với mẫu số 01GTGT3/001, ký hiệu DM/16P. Năm 2017, ĐAM MÊ KẾ TOÁN in hóa đơn với mẫu số, và ký hiệu như thế nào ?

a. Mẫu số 01GTGT3/002, Ký hiệu DM/17Pc. Mẫu số 01GTGT3/001, Ký hiệu DM/16P
b. Mẫu số 01GTGT3/001, Ký hiệu DM/17Pd. Mẫu số 01GTGT3/002, Ký hiệu DM/16P

 

Câu 7: Năm 2016, ĐAM MÊ KẾ TOÁN in hóa đơn lần đầu của nhà in X, với mẫu số 01/GTGT3/001, ký hiệu DM/16P, và in lần tiếp theo của nhà in Y, với mẫu số và ký hiệu như thế nào ?

a. Mẫu số 01GTGT3/002, Ký hiệu DM/16Pc. Mẫu số 01GTGT3/001, Ký hiệu DM/17P
b. Mẫu số 01GTGT3/001, Ký hiệu DM/16Pd. Mẫu số 01GTGT3/002, Ký hiệu DM/17P

 

Câu 12: ĐAM MÊ KẾ TOÁN xuất bán hàng ngày 18/04/2017, và đã lập PXK, người mua đã ký nhận hàng, nhưng đến ngày 20/04/2017 kế toán mới xuất hóa đơn

a. Không bị xử phạtc. Phạt tiền 4tr
b. Bị phạt cảnh cáod. Phạt tiền 2tr

 

Câu 13: ĐAM MÊ KẾ TOÁN cung cấp dịch vụ SOÁT XÉT BCTC cho doanh nghiệp A từ năm 2012 đến năm 2016. Quy định trong hợp đồng, sau khi ký kết hợp đồng, doanh nghiệp A sẽ tạm ứng 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi hoàn thành dịch vụ SOÁT XÉT BCTC. Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm ?

a. Khi ký kết hợp đồngc. Khi hoàn thành dịch vụ SOÁT XÉT
b. Khi nhận được tiền tạm ứng 50%d. Khi nhận được tiền tạm ứng 50% và khi hoàn thành dịch vụ SOÁT XÉT

 

Câu 14: ĐAM MÊ KẾ TOÁN xây dựng công trình cho doanh nghiệp A. Quy định trong hợp đồng, sau khi ký kết hợp đồng, Doanh nghiệp A sẽ tạm ứng 30% giá trị hợp đồng, và yêu cầu ĐAM MÊ KẾ TOÁN xuất hóa đơn GTGT cho giá trị tạm ứng đó. Trong trường hợp naỳ, ĐAM MÊ KẾ TOÁN xuất hóa đơn là đúng, hay sai ?

a. Đúngb. Sai

 

Câu 15: ĐAM MÊ KẾ TOÁN xây dựng công trình cho doanh nghiệp A. Quy định trong hợp đồng, sau khi ký kết hợp đồng, Doanh nghiệp A sẽ tạm ứng 30% giá trị hợp đồng, 70% còn lại thanh toán sau khi nghiệm thu, bàn giao công trình. Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm ?

a. Khi ký kết hợp đồngc. Khi nghiệm thu, bàn giao công trình
b. Khi nhận được tiền tạm ứng 30%d. Khi nhận được tiền tạm ứng 30% và khi nghiệm thu, bàn giao công trình

 

Câu 16: ĐAM MÊ KẾ TOÁN thực hiện dịch vụ cho thuê xe ô tô tháng 04/2017. Quy định trong hợp đồng, giá trị cho thuê căn cứ vào thực tế số Km chạy trong tháng. Ngày 15/05/2017, hai bên mới đối chiếu được số Km chạy của tháng 04/2017, và kế toán xuất hóa đơn vào ngày 15/05/2017. Thời điểm lập hóa đơn là đúng hay sai

a. Đúngb. Sai

 

Câu 17: ĐAM MÊ KẾ TOÁN bán hàng cho DN A, quy định trong hợp đồng, ĐAM MÊ KẾ TOÁN giao hàng tại kho của DN A. Ngày 10/04/2017, ĐAM MÊ KẾ TOÁN xuất hàng, viết phiếu xuất kho, và xuất hóa đơn, và giao hàng cho DN A. Nhưng đến ngày 15/04/2017, DN A mới nhận được hàng bàn giao từ ĐAM MÊ KẾ TOÁN. Thời điểm lập hóa đơn đúng hay sai ?

a. Đúngb. Sai

 

Câu 23: CQT kiểm tra và phát hiện ĐAM MÊ KẾ TOÁN kê khai khấu trừ thuế và ghi nhận vào chi phí 15 hóa đơn của Doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh, tổng trị giá 3 tỷ, thuế GTGT 300 triệu. CQT yêu cầu xuất toán toàn bộ chi phí và thuế GTGT đầu vào, truy thu và phạt chậm nộp bởi HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP. Cơ quan thuế xuất toán là đúng hay sai ?

a. Đúngb. Sai

 

Câu 24: ĐAM MÊ KẾ TOÁN có kê khai khấu trừ thuế và ghi nhận vào chi phí 2 hóa đơn, tổng trị giá 1 tỷ, thuế GTGT 100 triệu. CQT kiểm tra, và phát hiện 2 hóa đơn này bên bán chưa kê khai thuế, và yêu cầu xuất toán toàn bộ chi phí và thuế GTGT đầu vào, truy thu và phạt chậm nộp bởi HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP. Cơ quan thuế xuất toán là đúng hay sai ?

a. Đúngb. Sai

 

Câu 25: Qua kiểm tra, CQT phát hiện ĐAM MÊ KẾ TOÁN kê khai khấu trừ thuế và ghi nhận vào chi phí được trừ 1 hóa đơn, trị giá 500 triệu, thuế GTGT 50 triệu, nhưng hóa đơn này bên bán xuất trước khi làm thông báo phát hành. CQT yêu cầu xuất toán toàn bộ chi phí và thuế GTGT đầu vào, truy thu và phạt chậm nộp bởi HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP. Cơ quan thuế xuất toán là đúng, hay sai ?

a. Đúngb. Sai

 

Câu 33: ĐAM MÊ KẾ TOÁN xuất bán cho nhiều khách lẻ trong ngày, mỗi khách lẻ mua hàng trị giá 500.000. Cuối ngày, kế toán tổng hợp lên bảng kê vào xuất hóa đơn vào cuối ngày. Kế toán lập hóa đơn như vậy là đúng, hay sai ?

a. Đúngb. Sai

 

Câu 39: Qua kiểm tra tại ĐAM MÊ KẾ TOÁN, CQT phát hiện trong năm 2016, ĐAM MÊ KẾ TOÁN xuất khuyến mại giá trị hàng hóa trị giá 1tỷ, nhưng không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở thương mại. CQT đã xử phạt và truy thu thuế GTGT, thuế TNDN tại ĐAM MÊ KẾ TOÁN. CQT xử phạt là đúng, hay sai ?

a. Đúngb. Sai

 

Câu 40: Qua kiểm tra tại ĐAM MÊ KẾ TOÁN, CQT phát hiện trong năm 2016, ĐAM MÊ KẾ TOÁN có xuất 2 hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán do hàng hóa bị kém chất lượng, trị giá 100tr, nhưng không đăng ký với Sở thương mại. CQT đã xử phạt và truy thu thuế GTGT, thuế TNDN tại ĐAM MÊ KẾ TOÁN. CQT xử phạt là đúng, hay sai ?

a. Đúngb. Sai

 

Câu 41: CQT xử phạt và truy thu thuế GTGT, thuế TNDN tại ĐAM MÊ KẾ TOÁN khi qua kiểm tra phát hiện ĐAM MÊ KẾ TOÁN cho khách hàng hưởng chương trình chiếu khấu thương mại. CQT xử phạt là đúng, hay sai ?

a. Đúngb. Sai

 

Câu 42: Chính sách bán hàng của ĐAM MÊ KẾ TOÁN, khi khách hàng trong tháng tiêu thụ đạt doanh số từ trên 10 tỷ được hưởng chính sách chiếu khấu là 1%. Ngày 05/04/2017, kế toán chốt được doanh số tháng 3/2017 với khách hàng, và xuất hóa đơn chiếu khấu cho khách hàng vào ngày 05/04/2017. Kế toán lập hóa đơn như vậy là đúng, hay sai ?

a. Đúngb. Sai

 

Câu 51: ĐAM MÊ KẾ TOÁN sản xuất nước tinh khiết. Trong kỳ xuất 50 chai nước tinh khiết cho phòng nhân sự để sử dụng. ĐAM MÊ KẾ TOÁN có phải xuất hóa đơn hay không ?

a. Cób. Không

 

Câu 52: Tến nguyên đán, ĐAM MÊ KẾ TOÁN mua giỏ quà tết để tặng khách hàng, nhưng ĐAM MÊ KẾ TOÁN không xuất hóa đơn. ĐAM MÊ KẾ TOÁN có bị xử phạt không ?

a. Cób. Không

 

Câu 56: ĐAM MÊ KẾ TOÁN làm mất 1 quyển hóa đơn (chưa viết) nhưng đã làm thông báo phát hành. ĐAM MÊ KẾ TOÁN sẽ bị xử phạt như thế nào ?

a. Không bị xử phạtc. Bị phạt 10.000.000 đến 20.000.000
b. Bị phạt 4.000.000 đến 8.000.000d. Bị phạt từ 15.000.000 đến 30.000.000


Câu 57:
ĐAM MÊ KẾ TOÁN xuất hóa đơn cho khách hàng, và đưa liên 2 cho lái xe đi giao cho khách hàng, nhưng trong quá trình di chuyển, lái xe làm mất liên 2. ĐAM MÊ KẾ TOÁN sẽ bị phạt như thế nào ?

a. Không bị xử phạtc. Bị phạt 10.000.000 đến 20.000.000
b. Lái xe bị xử phạt, vì lỗi của lái xed. Bị phạt từ 4.000.000 đến 8.000.000


Câu 58:
ĐAM MÊ KẾ TOÁN xuất hóa đơn cho khách hàng, nhưng hóa đơn sai sót, đã lập biên bản thu hồi, xuất hóa đơn mới thay thế và kế toán lưu giữ liên 2 của hóa đơn lập sai. Nhưng sau đó kế toán phát hiện bị mất liên 2 của hóa đơn lập sai đó. Trong trường hợp này, ĐAM MÊ KẾ TOÁN bị xử phạt như thế nào ?

a. Không bị xử phạtc. Bị phạt 10.000.000 đến 20.000.000
b. Bị phạt 4.000.000 đến 8.000.000d. Bị phạt từ 15.000.000 đến 30.000.000

 

hinh-anh-dia-chi-cong-ty_dam-me-ke-toan

DICH VU DAM ME KE TOAN

A 2006 phi delta kappa/gallup hop over to this service poll found that most respondents believed charter schools are private schools

Bài Viết Liên Quan