6. Trọn bộ KỸ THUẬT QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

    TRỌN BỘ KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

    TRỌN BỘ KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

    Thuế THU NHẬP CÁ NHÂN, Doanh nghiệp chỉ THU HỘ, NỘP HỘ vào ngân sách nhà nước.  Nhưng.....có rất nhiều Doanh nghiệp đã bị TRUY THU THUẾ, phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế TNCN, chỉ vì HIỂU SAI về thuế TNCN. Từ vấn đề THU HỘ, NỘP HỘ, thành THU THẬT, NỘP THÂT.❎❎❎ Có rất nhiều sai sót mà Doanh nghiệp có thể mắc phải, như:❌ Sai sót về các khoản giảm trừ ?❌ Sai sót về các khoản chi … Đọc Thêm