Văn bản pháp luật

    VI PHẠM VỀ KẾ TOÁN BỊ Ở TÙ ĐẾN 20 NĂM

    VI PHẠM VỀ KẾ TOÁN BỊ Ở TÙ ĐẾN 20 NĂM

    Đây là quy định mới đáng chú ý tại Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).Theo đó, Bộ luật Hình sự mới dành riêng 01 Điều để quy định về Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể như sau:- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây mà gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng … Đọc Thêm