Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang dùng hóa đơn điện tử

Theo lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử, đã có rất nhiều Doanh nghiệp chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử bởi những lợi ích của Hóa đơn điện tử mang lại, và cũng là do yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử của CQT.

Nhưng, khi chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, bạn sẽ phải hủy hóa đơn giấy. Vậy, thủ tục hủy hóa đơn giấy là gì ? Hồ sơ như thế nào ? Trong bài viết này, ĐAM MÊ KẾ TOÁN sẽ hướng dẫn các bạn nhé.

Hồ sơ hủy hóa đơn

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

Biên bản hủy hóa đơn;

Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số TB03/AC – Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) ==> Cái này làm trên phần mềm HTKK nhé các bạn. 

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày mua vape ở hà nội thực hiện huỷ hoá đơn (Làm trên HTKK, kết xuất xml và nộp qua trang thuế điện tử cho CQT)

Lưu ý: Có vài chi cục, yêu cầu kế toán mang quyển hóa đơn cần hủy lên cắt góc trực tiếp tại CQT, các bạn sẽ phải mang lên theo yêu cầu của CQT nhé. 

Mẫu biểu hủy hóa đơn

Các bạn lấy hồ sơ mẫu về hồ sơ hủy hóa đơn TẠI ĐÂY nhé.

ĐAM MÊ KẾ TOÁN – ĐẠI LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Lợi ích khi mua HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ tại ĐAM MÊ KẾ TOÁN

– Miễn phí thiết kế mẫu hóa đơn

– Miễn phí làm hồ sơ thủ tục phát hành hóa đơn

– Miễn phí hỗ trợ sử dụng hóa đơn

– Hỗ trợ tư vấn trọn đời về hóa đơn, và cả về công tác kế toán, thuế tại doanh nghiệp.

Liên hệ: 0973.102.887 – 0985.156.800


https://tungshop.com/

Bài Viết Liên Quan