HỒ SƠ HƯỚNG DẪN DN TẠM DỪNG ĐÓNG QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT DO ẢNH HƯỞNG COVID

Do dịch COVID nên rất nhiều DN bị ảnh hưởng, BHXH HCM đã chính thức có công văn hướng dẫn DN làm hồ sơ để tạm thời dừng đóng quỹ Hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng COVID. Các bạn thuộc HCM tham khảo nhé

 

Bài Viết Liên Quan